Najlepsza darmowa biblioteka online

Sankcje

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-04-17
ROZMIAR NA PLIK: 8,79
ISBN: 9788365125194
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Jerzy Jarniewicz
CENA: GRATIS

Wszystko Jerzy Jarniewicz książki, które czytasz i pobierasz od nas

Opis:

"Jarniewicz im starszy, tym poetycko młodszy: odważniejszy, bardziej brawurowy, mniej klasyczny, sięgający dalej wyobraźnią". Sześćdziesiąt wierszy na sześćdziesiąte urodziny autora w wyborze dwojga krytyków z najmłodszej formacji pokoleniowej. Perspektywa, w jakiej ujmują twórczość Jarniewicza Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski, pozwala wyostrzyć wybrane wątki, mechanizmy i akty zaangażowania tej poezji. To bardziej "osobny tom wierszy niż przekrojowe prawie-zebrane".

... - w tej sankcji następuje wyegzekwowanie obowiązków w sposób ... Sprawa Nawalnego napędza dyskusję o nowych sankcjach wobec ... ... ... Sankcja- jest to społeczna reakcja na określone działanie jednostki w postaci kary lub nagrody w danej zbiorowości w zależności od tego, czy jednostka ta działa zgodnie lub niezgodnie z ustalonymi w tej zbiorowości regułami. Karane są działania, które są niezgodne z imperatywami, a nagradzane te, które są zgodne z preferencjami ... Sankcja (funktor normotwórczy) - pojęcie stosowane w socjolo ... sankcja - Słownik języka polskiego PWN ... ... Sankcja (funktor normotwórczy) - pojęcie stosowane w socjologii, określające reakcję społeczności na postępowanie jednostki danej zbiorowości. Przybierać może ona formę kary lub nagrody w zależności od funkcjonujących w danej grupie norm i uznawanych wartości.. W zależności od podjętych przez jednostkę działań można wyróżnić: Sankcje w prawie międzynarodowym - negatywna reakcja społeczności międzynarodowej wobec państwa naruszającego normy prawa międzynarodowego. Zasadniczym kryterium klasyfikacji sankcji jest ich stopień zorganizowania.Sankcje zorganizowane są wyraźnie przewidziane w zawieranych umowy międzynarodowych.Stosuje się je w razie ... Sankcje gospodarcze (sankcje ekonomiczne) - restrykcje nałożone na gospodarkę jednego lub kilku krajów przez inne państwa. Sankcje mogą obejmować: cła (opłaty za przewóz dóbr),; embarga (zakaz przewozu dóbr),; kontyngenty wwozowe lub wywozowe (zakaz przewozu dóbr),; ograniczenia monetarne (blokowanie kont bankowych, zakaz przewozu waluty).; Sankcje gospodarcze często są ... Sankcje ONZ. Adresatami uregulowań ONZ (rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ) są państwa - członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Inne sankcje. Instytucje obowiązane mogą brać pod uwagę podmioty wskazane na innych listach sankcyjnych przy ocenie ryzyka, a także przy ocenie transakcji jako transakcji mogącej mieć związek z ... Sankcja podatkowa - kiedy stosowana jest podwyższ...