Najlepsza darmowa biblioteka online

Prawo budowlane 2019

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2019-04-30
ROZMIAR NA PLIK: 5,98
ISBN: 9788366265257
JĘZYK: Polskie
AUTOR: praca zbiorowa
CENA: GRATIS

Miłego czytania Prawo budowlane 2019 praca zbiorowa epub książki za darmo

Opis:

Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej przeznaczone dla architektów, projektantów budowlanych, studentów oraz organów administracji publicznej działających w ww. dziedzinach. Zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo budowlane oraz najistotniejsze akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, a także przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno te ogólne jak i dotyczące robót budowlanych. Obecne wydanie zostało wzbogacone oustawę o drogach publicznych. Korzystanie z książki ułatwia opatrzenie artykułów ustawy głównej headlinami oraz skorowidzem.Stan prawny: marzec 2019r.

...ał 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach ... Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne ... ... . Art. 2. 1. Prawo budowlane. Dz.U.2020.1333. USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1. ... Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i ... UWAGA! Nowelizacja Prawa budowlanego wcho ... Sejm ... . U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i ... UWAGA! Nowelizacja Prawa budowlanego wchodzi w życie 19 września 2020. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471. Prawo budowlane. Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 19 września 2020r. Wejście w życie: 1 stycznia 1995 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy Prawo budowlane i przepisy budowlane opracowane na podstawi...