Najlepsza darmowa biblioteka online

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2016-01-27
ROZMIAR NA PLIK: 9,47
ISBN: 9788311141544
JĘZYK: Polskie
AUTOR: praca zbiorowa
CENA: GRATIS

Możesz pobrać książkę Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w formacie pdf epub po bezpłatnej rejestracji

Opis:

Książka zawiera pełny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.Pozycja obowiązkowa w bibliotece wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

...sięstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r ... KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia ... ... . - Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 r. - Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 r - Konstytucja Rzeczypospolitej PAKIET: Prawo konstytucyjne współczesnej Polski + Prawo konstytucyjne w pigułce + Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej . 113,05 zł 133,00 zł . Ochrona danych osobowych. RODO . 29,67 zł 34,90 zł . KP. Kodeks pracy ... Rozdział 6 Konstytucja Polskiej Rze ... Art. 61. Konst. - Prawo uzyskiwania informacji o ... ... ... Rozdział 6 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, konstytucja lip-cowa, uchwalona została 22 lipca 1952 i przekształcona 29 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pier-wotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936. Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 37. 1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. 2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa. Wolności i prawa osobiste . Art. 38. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Prace nad uchwaleniem demokratycznej konstytucji w Polsce trwały wiele lat. Rozpoczęły się już w 1989 r. Brak porozumienia głównych sił politycznych co do najważniejszych zasad ustrojowych, jakie miały obowiązywać w demokratycznej Polsce, przedłużał czas oczekiwania na nową ustawę ... Art. 31. Konst. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia ... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - najwyższy akt prawny Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 ... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Prace nad uchwaleniem demokratycznej konstytucji w Polsce trwały wiele lat. Rozpoczęły się już w 1989 r. Brak porozumienia głównych sił politycznych co do najważniejszych zasad ustrojowych, jakie miały obowiązywać w demokratycznej Polsce, przedłużał czas oczekiwania na nową ustawę ... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 704 osoby lubią to. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - najważniejszy akt prawny Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Biuletyn Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 360 likes · 67 talking about this. Strona poświęcona Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu....