Najlepsza darmowa biblioteka online

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-12-23
ROZMIAR NA PLIK: 5,20
ISBN: 9788382237481
JĘZYK: Polskie
AUTOR:
CENA: GRATIS

Wszystko książki, które czytasz i pobierasz od nas

Opis:

Stan prawny na 1.01.2021 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS (wyd. 18)KODEKS CYWILNYod 8 października 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1740) od 1 stycznia 2021 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ze zm.) od 1 lipca 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGOod 14 września 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1575) od 15 października 2020 r. – ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1578) od 30 października 2020 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.) od 30 listopada 2020 r. – ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk sejmowy nr 534, oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw) od 20 lutego 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.) od 28 lutego 2021 r. – ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.) od 1 marca 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) od 1 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.) od 1 lipca 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) od 1 lipca 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.) od 30 października 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.) od 1 października 2022 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320) od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634 ze zm.)KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCHod 30 listopada 2020 r. – ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniacywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956) od 8 grudnia 2020 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2020 r., SK 9/17 (Dz.U. poz. 2186) od 1 stycznia 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020 ze zm.) od 20 lutego 2021 r. – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.) od 1 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.) od 1 lipca 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóry

...a dla spragnionych wiedzy. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) ... Zbiór cywilny PLUS 2016 - Kodeks cywilny. Kodeks ... ... . Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi. Koszty komornicze Zbiór cywilny PLUS Stan prawny na 24.04.2019 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2019 (wyd. 14) KODEKS CYWILNY od 15 lutego 2019 r. - ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 90) od 1 marca 2019 r. - ... Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń - Kodeks cywilny [KC] ... . o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 90) od 1 marca 2019 r. - ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.... Dz.U.2020.0.1740 t.j. , Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń, Kodeks cywilny, codziennie aktualizowany stan prawny. KC KPC KRIO 2018 ZBIÓR PRZEPISÓW WOLTERS KLUWER stan prawny na 5.02.2018 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2018 (wyd. 10) KODEKS CYWILNY od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933 ze zm.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7... Zbiór cywilny PLUS. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych 2021 wydanie 18 ISBN:9788382237481 - Książki - Prawo - Prawo cywilne. Księgarnia internetowa dla spragnionych wiedzy. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym - sprawdź opinie i opis produktu. Zobacz inne Prawo i administracja, najtańsze i najlepsze oferty. Dz.U.2020.0.1740 t.j. , Tytuł XI. Sprzedaż, Kodeks cywilny, codziennie aktualizowany stan prawny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym - Stan prawny na: 22.08.2018 r. W najnowszym 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania... - ISBN: 978-83-8160-051-4 Zbiór cywilny PLUS 2016 - Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowią... Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym . ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 5,99 zł Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź > Stan prawny na 29.08.2017 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2017 (wyd. 9) KODEKS CYWILNY od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933) od 27 czerwca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencjii (Dz.U. poz.... Zbiór cywilny PLUS 2015. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opie... (E-boo - sprawdź opinie i opis produktu. Zobacz inne Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilne...