Najlepsza darmowa biblioteka online

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-08-05
ROZMIAR NA PLIK: 5,98
ISBN: 9788381878937
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Andrzej Matan
CENA: GRATIS

Możesz pobrać książkę Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej w formacie pdf epub po bezpłatnej rejestracji

Opis:

Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na:wymóg wynikający z przepisów prawa, interes społeczny lub interes strony, niedopełnienie warunku przez stronę.Autor, opierając się na dotychczasowych ustaleniach doktryny oraz orzecznictwa sądowego, skupił się na omówieniu funkcji, przesłanek oraz toku postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej. Celem omawianych norm jest porządkowanie obrotu prawnego poprzez eliminowanie z niego decyzji administracyjnych, które materialnie już nie istnieją (są bezprzedmiotowe), natomiast formalnie jeszcze w nim pozostają i mogą wobec tego stwarzać stan niepewności.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla praktyków – pracowników administracji publicznej, którzy działając z upoważnienia organu mogą wydać decyzję wygaszającą inną decyzję, a także dla sędziów sądów administracyjnych, którzy taką decyzję mogą kontrolować.

...skupił się na omówieniu funkcji, przesłanek oraz toku postępowania w sprawie ... Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej ... ... ... Bezprzedmiotowość decyzji administracyjnej - niemożliwość zrealizowania celu, który organ administracyjny ma na względzie, wydając decyzję administracyjną.W literaturze wskazuje się na sytuacje, kiedy zachodzi bezprzedmiotowość decyzji administracyjnej - są to: . brak podmiotu stosunku administracyjnoprawnego (przyczyną jest śmierć osoby fizycznej albo likwidacja jednostki ... Decyzja administracyjna - akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie okre ... Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji - Wzór • Portal ... ... ... Decyzja administracyjna - akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli, np. Ordynacji podatkowej lub Prawa celnego.. in abstracto - akt władczy, wydany przez uprawniony podmiot, skierowany do abstrakcyjnego zbioru podmiotów. Jak zadać pytanie; Korzyści. O nas. Opinie klientów. Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. Pytanie: Na mój wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z uwagi na nieuzyskanie przez organ prawa do mojego gruntu organ odmówił pismem, wskazując , że nie stwierdził przesłanek do jej wygaśnięcia, bowiem fakt że obecnie nie posiada dokumentów potwierdzających uzyskanie w 1995r ... Decyzja administracyjna nie jest bowiem celem samym w sobie, lecz jednym z narzędzi realizowania zadań, nałożonych przez prawo na organy administracyjne. Decyzja bezprzedmiotowa takiego narzędzia stanowić nie może. Dlatego też z punktu widzenia interesu społecznego stwierdzenie jej wygaśnięcia jest konieczne....