Najlepsza darmowa biblioteka online

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo r

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-08-18
ROZMIAR NA PLIK: 7,70
ISBN: 9788382232158
JĘZYK: Polskie
AUTOR:
CENA: GRATIS

Wszystko książki, które czytasz i pobierasz od nas

Opis:

Stan prawny na10 sierpnia 2020 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:31 marca 2020 r., 3 września 2020 r. – ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) 18 kwietnia 2020 r. – ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wspracia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) 1 lipca 2020 r., 1 marca 2021 r. – ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.) 3 września 2020 r. – ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217 ze zm.) 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.) 1 marca 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) 1 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.) 1 marca 2021 r. – ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)KRAJOWY REJESTR SĄDOWY:1 grudnia 2020 r., 1 marca 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.) 1 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW:14 marca 2020 r. – ustawa z 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. poz. 424) 24 czerwca 2020 r. – ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086)PRAWO UPADŁOŚCIOWE:24 marca 2020 r., 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802 ze zm.) 10 lipca 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe (Dz.U. poz. 1228) 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.) 1 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE:7 maja 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczyspospolitej Polskiej z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 814) 11 sierpnia 2020 r. – ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. poz. 1298) 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.) 1 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH I WYMIANA DANYCH GOSPODARCZYCH:10 marca 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekst

...a 2018 r. Prawo upadłościowe. 1.12.2020 r ... Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor ... ... .- Ustawa o zmianie ustawy -Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802) 1.3.2021 r.- Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) - w podwójnym stanie prawnym Edycja handlowa Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Prawo upadłościowe - Stan prawny: 14 stycznia 2021 r EDYCJA HANDLOWA zawiera 14 aktów prawnych: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny - wyciąg, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,... - ISBN: 978-83-8235-280-1 Kodeks spół ... Sejm ... ... - ISBN: 978-83-8235-280-1 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe - opis produktu: Publikacja obejmuje następujące zmiany: Kodeks spółek handlowych: zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. Stan prawny: 14 stycznia 2021 rEDYCJA HANDLOWA zawiera 14 aktów prawnych:Kodeks spółek handlowych,Kodeks cywilny - wyciąg,Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,Ustawa o wydawan... Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne - od 62,56 zł, porównanie cen w 1 sklepach. Zobacz inne Prawo i administracja, Edycja handlowa. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe | Żelazowska Wioletta (red.) | C.H. Beck. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl. Książka Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne / PRACA ZBIOROWA, C.H.Beck, 64,84 zł, okładka twarda, Sto tysięcy EDYCJA HANDLOWA Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 10 innych aktów - od 46,92 zł, porównanie cen w 10 sklepach. Zobacz inne Prawo i administracja, najtańsze i Edycja handlowa kodeks spółek handlowych krajowy rejestr sądowy prawo upadłościowe 10 innych aktów prawnych Stan prawny: 11 października 2019 r.Podwó jnym stanem prawnym oznaczono treść artykułó w, któ re wchodzą w życie:1.1.2020 r. Edycja handlowa Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Prawo upadłościowe . ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 6,99 zł Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź > Informacje o Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr - 7912349682 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019-03-28 - cena 60,40 zł Książka „Edycja handlowa. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe" - oprawa Brak - Wydawnictwo ...