Najlepsza darmowa biblioteka online

Kodeks karny. Komentarz

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-09-23
ROZMIAR NA PLIK: 5,88
ISBN: 9788382230666
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Arkadiusz Lach
CENA: GRATIS

Możesz pobrać książkę Kodeks karny. Komentarz w formacie pdf epub po bezpłatnej rejestracji

Opis:

W 3. wydaniu komentarza uwzględniono i poddano wnikliwej analizie wszystkie zmiany normatywne, które miały miejsce w latach 2018-2020 w przepisach Kodeksu karnego, w tym te najnowsze wprowadzone:ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rozszerzającą zakres kryminalizacji wyzysku lichwiarskiego; ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.Rozwiązania problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego zostały wsparte argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W książce czytelnik znajdzie syntetyczne omówienie, a jednocześnie wnikliwą wykładnię przepisów Kodeksu karnego, co pozwoli na rozwianie pojawiających się niekiedy trudności i wątpliwości w ich poprawnym rozumieniu i prawidłowym, praktycznym stosowaniu. Zawarte w komentarzu treści są wyrażone przystępnie, co zapewni ich łatwą i dość szybką lekturę. Adresaci:Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz prawników aplikujących w tych zawodach. Ponadto może być przydatny studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom piszącym prace z zakresu prawa karnego.

...iu komentarza uwzględniono i poddano wnikliwej analizie wszystkie zmiany normatywne, które miały miejsce w latach 2018-2020 w przepisach Kodeksu karnego, w tym te najnowsze wprowadzone: Kodeks karny,KK,Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r ... Kodeks karny - KK - LexLege ... . - Kodeks karny,Dz.U.2020.0.1444 t.j. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz w.4 Postulski Kazimierz. 279,64 zł 329,00 z ł. Kodeks cywilny. Komentarz ... Art. 165 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy ... Kodeks karny z 1969 r. ( ... Kodeks karny z komentarzem - Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa ... . § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy ... Kodeks karny z 1969 r. (ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r.Kodeks karny) (Kodeks Andrejewa) - polski kodeks karny obowiązujący od 1 stycznia 1970 do 31 sierpnia 1998 roku.Zastąpił poprzedni Kodeks karny i uchylił Kodeks karny Wojska Polskiego (1944) oraz mały kodeks karny.. Przewidywał za przestępstwa grzywnę, karę ograniczenia wolności, trwającą od 3 miesięcy do 2 lat, karę ... Kodeks karny. Komentarz pod redakcją Mariana Filara to znakomite, obszerne i szczegółowe opracowanie, w którym uwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w tym najnowszą nowelizację wchodzącą w życie 15 kwietnia 2016 r. dotyczącą m.in.: - kary ograniczenia wolności, - kary mieszanej, - uchylenia instytucji tzw ... Kodeks karny skarbowy komentarz na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz! Komentarz do art. 157 Kk (uszkodzenie ciała) Spis treści. Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, Art. 231 Kodeks karny (KK) . § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat ... Kodeks karny. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany przede wszystkim do studentów studiów prawniczych, a także administracyjnych czy zawodowych studiów policyjnych. Stanowi on uzupełnienie podręczników akademickich, ułatwia zrozumienie i przyswojenie treści przepisów zarówno części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej Kodeksu karnego. Komentarz ma służyć ... KODEKS KARNY MOZGAWA KK KOMENTARZ STAN PRAWNY 1 SIERPNIA 2017 R. Syntetyczny, kompaktowy, poręczny. Nasza cena też jest kompaktowa. Polecam. Publikacja jest dziełem pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr hab. MaMdaleny Budyn-Kulik, dr Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, dr. hab. Marka Kulika... Komentarz do art. 286 Kodeksu karnego (oszustwo) Spis treści § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k. - opis produktu: Współczesne prawo karne ma do spełnienia kilka podstawowych funkcji. Ma zabezpieczać ważne dla społeczeństwa i jego rozwoju dobra poprzez oddziaływania powstające wobec tych wszystkich, którzy byliby gotowi dobrom tym zagrażać. Ustawa Kodeks Karny 2013 (k.k.) - tekst jednolity. Aktualne kodeksy prawne w portalu e-prawnik.pl. Kodeks karny skarbowy,KKS,Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy ,Dz.U.2020.0.19 t.j. Kodeks Karny Część Ogólna Tom I Komentarz Art. 1-31 Wyd.3. Zapewnia profesjonalną realizację zamówień dla bibliotek, firm i instytucji z możliwością dostarczenia pod wskazany adres. Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze). Prowadzi także sprzedaż wysyłkową. Zamówienia można składać przez internet....