Najlepsza darmowa biblioteka online

Nauczanie hybrydowe w okresie częściowego zawieszenia zajęć w czasie epidemii

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-09-17
ROZMIAR NA PLIK: 7,66
ISBN: 9788382234022
JĘZYK: Polskie
AUTOR: ELŻBIETA PIOTROWSKA-ALBIN
CENA: GRATIS

ELŻBIETA PIOTROWSKA-ALBIN książki Nauczanie hybrydowe w okresie częściowego zawieszenia zajęć w czasie epidemii epub są dostępne po rejestracji na naszej stronie

Opis:

 Publikacja omawia możliwe rozwiązania jednoczesnego prowadzenia różnych form kształcenia w okresie zawieszenia zajęć w czasie trwania stanu pandemii Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021, w tym m.in.przykłady sposobów realizacji nauczania hybrydowego, obowiązki informacyjne wobec kuratora oświaty, sposoby prowadzenia zajęć na odległość w ramach nauczania hybrydowego, dodatkowe rozwiązania dotyczące kształcenia zawodowego, zadania dyrektorów i nauczycieli oraz zasady rozliczania czasu pracy i ich wynagradzania.Publikacja zawiera fachowe wyjaśnienia specjalistów, wzory dokumentów oraz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:jaka jest procedura zawieszenia zajęć z powodu zagrożenia epidemiologicznego? czy dyrektor może nakazać wykonywanie pracy pracownikowi podczas kwarantanny? czy podczas nauczania hybrydowego dyrektor może przydzielić nauczycielowi godziny ponadwymiarowe?Adresaci:Publikacja skierowana jest dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół, przedszkoli, placówek oświatowych - zarówno tych publicznych jak i niepublicznych – a także dla organów prowadzących.

... zakresie ... Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie z dnia 28 ... PDF Regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego ... .08.2020r. Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie w czasie epidemii w okresie częściowego ograniczenia pracy szkoły Wariant B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. W takiej sytuacji powrót do szkół odbywałby się najprawdopodobniej dopiero od 4 stycznia 2021 roku lub tydzień później, po Święcie Trzech Króli. Zmiany w egzaminach 2021. Podstawa ... 3. W przypadku cz ... Zdalne nauczanie i inne rozwiązania dla dyrektora w ... ... . Zmiany w egzaminach 2021. Podstawa ... 3. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, pracownicy administracji i obsługi, jeśli dyrektor nie polecił im pracy zdalnej, wykonują swoją pracę na terenie szkoły. 4. Pracownik szkoły skierowany na kwarantannę może wykonywać pracę zdalną w czasie odbywania kwarantanny, jeśli wyrazi na to pisemną zgodę skierowaną do 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) częściowym zawieszeniu zajęć (nauczanie hybrydowe) - należy przez to rozumieć zawieszenie zajęć realizowanych na terenie szkoły dla grupy lub oddziału lub klasy na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. Nauczanie hybrydowe to po prostu mieszanka nauczania zdalnego i tradycyjnego - w szkołach. Taka forma prowadzenia zajęć ma obowiązywać na uczelniach i w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefie żółtej. Organizacja pracy w podstawówkach i przedszkolach absolutnie się nie zmienia. Lekcja prowadzona w trybie zdalnym może trwać od 30 do 60 minut, a dyrektor będzie mógł zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć prowadzonych zdalnie - wynika z nowelizacji rozporządzenia o szczególnych rozwiązaniach w oświacie w czasie epidemii. Nowela weszła w życie we wtorek. W związku z rozwojem epidemii od poniedziałku wprowadzono zmiany w działaniu szkół średnich. Te w żółtej strefie przeszły na nauczanie hybrydowe: częściowo w budynku, częściowo w domu. W liceach i technikach w strefie czerwonej nauka odbywa się w pełni zdalnie. Zmiany nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych. Epidemia Książki - porównanie cen w sklepach internetowych. Polecamy Przemilczana epidemia - Borelioza, Pandemia kłamstw. Szokująca prawda o skorumpowanym świecie nauki i epidemiach, których mogliśmy ... Nauczanie hybrydowe w okresie częściowego zawieszenia zajęć w czasie epidemii....