Najlepsza darmowa biblioteka online

[OUTLET] Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2010-01-15
ROZMIAR NA PLIK: 12,75
ISBN: 2000298354999
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Ewa Habryn - Motawska
CENA: GRATIS

Możesz pobrać książkę [OUTLET] Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej w formacie pdf epub po bezpłatnej rejestracji

Opis:

Towar z kategorii OUTLET.Tytuł może zawierać następujące uszkodzenia:- uszkodzoną, porysowaną, pogiętą okładkę,- zagięcia, zżółknięcia stron,- brakujące dodatki (np. płyty, art. papiernicze, naklejki) itp.- brakujące baterie, popsute elementy dźwiękowe.Towar z tej kategorii nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy.Ilość egz. ograniczona. Stan prawny na 1.11.2009 r.Efektem wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego jest dualizm reżimów odpowiedzialności sprzedawcy za nienależytą jakość sprzedanego towaru. Ustawa bowiem, za dyrektywą 1999/44 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji i Konwencją wiedeńską, wprowadza nowe w polskim systemie prawnym pojęcie "braku zgodności towaru konsumpcyjnego z umową".Celem niniejszej książki jest porównanie poziomu ochrony konsumenta na gruncie nowej ustawy z ochroną gwarantowaną dotychczas przez rękojmię za wady rzeczy, uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Skoncentrowano się w niej przede wszystkim na porównaniu zakresów dwóch pojęć - braku zgodności z umową z wadą fizyczną i prawną. Przedstawione zostały również uwagi de lege ferenda dotyczące regulacji pojęcia niezgodności towaru z umową.

...mów z dostawą już od 6,99 zł Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź > Stosunki sprzedaży konsumenckiej normują w całości przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży ... Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży ... ... . Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w zakresie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową stosuje się jeszcze do umów zawartych przed wejściem tej ustawy w życie - i w tym zakresie pojęcie sprzedaży ... Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej implementująca ... Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o ... ... ... Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej implementująca do polskiego prawa unijną dyrektywę o niektórych aspektach sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z n Stan prawny na 1.11.2009 r. Efektem wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego jest dualizm reżimów odpowiedzialności sprzedawcy za nienależytą jakość sprzedanego t... Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową nie stanowi automatycznie podstawy dla konsumenta do odstąpienia od umowy. Przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o… od sprzedaży z licytacji od sprzedaży „grupowej", tj. umowy zawartej pod warunkiem zawarcia przez ... zawieraniu z konsumentem umowy o kredyt konsumencki z rażącym naruszeniem . ... niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy nie może reklamować telefonu otrzymanego w ramach promocji Stan prawny na 1.11.2009 r. Efektem wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego jest dualizm reżimów odpowiedzialności sprzedawcy za nienależytą jakość sprzedanego towaru. Ustawa bowiem, za dyrektywą 1999/44 Parlamentu Europejskiego i ......