Najlepsza darmowa biblioteka online

Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-11-05
ROZMIAR NA PLIK: 9,68
ISBN: 9788366353299
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Ryszard Kozłowski
CENA: GRATIS

Miłego czytania Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka Ryszard Kozłowski epub książki za darmo

Opis:

„Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka” to zbiór tekstów, w których wspólnym tematem jest świat osoby ludzkiej, relacje, które rozwija i wartości, dzięki którym kształtuje swoją osobową tożsamość. Żywię głęboką nadzieję, że to wartości wyznaczają stabilne punkty odniesienia dla rozwoju osobowości człowieka na możliwych poziomach i wymiarach ludzkiej egzystencji. Prócz zagadnień ogólnych, proponowane refleksje wchodzą w obszar aksjologii pedagogicznej, edukacji aksjologicznej, czy wychowania ku wartościom. Niemniej jednak ogólniejsze horyzonty namysłu zakreśla filozofia człowieka. Fragment wstępu

...czególnych dyscyplin naukowych; dziedzina rozważań nad wartościami określonego rodzaju, np ... Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka (Ryszard ... ... . moralnymi, estetycznymi, poznawczymi, ekonomicznymi, religijnymi.. W szerokim znaczeniu. Dział filozofii, ogólna teoria wartości, nauka o wartościach, wieloaspektowe rozważania teoretyczne dotyczące pojęcia ... Hurtownia podręczników i książek Ateneum. Internetowy system zamówień. Podręczniki szkolne, językowe, beletrystyka, książki dla dzieci, lektury, pomoce edukacyjne. Sprawdź naszą ofertę „Zagadnieniami wychowania i kształcenia zajmuje się nie tylko ped ... Aksjologiczne Orientacje W Filozofii Człowieka ... . Sprawdź naszą ofertę „Zagadnieniami wychowania i kształcenia zajmuje się nie tylko pedagogika. Stają się one coraz częściej problemem filozofii. Filozofię i pedagogikę łączy w tym miejscu wymiar aksjologiczny, ponieważ problematyka istoty ludzkiej to problematyka wartości, a zagadnienie wychowania człowieka to problem wzrastania ku wartościom"1. W FILOZOFII MARII GOŁASZEWSKIEJ ... wytworów, przeżyć aksjologicznych, funkcjonowania wartości w „świecie czło-wieka" (czyli w tak zwanej antroposferze) oraz szeroko rozumianych procesów ... 14M. Gołaszewska, Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej, PWN, Warszawa 1977, s. 148. Aksjologia (gr. aksios-godny, cenny i logos-nauka, słowo) dział filozofii badający wartości, ich źródła, istotę, sposób istnienia, naturę. Termin "aksjologia" wprowadzili w XX w. Paul Lapie (1869-1927 ) i Nicolai Hartmann (1882-1950). Podstawowym pojęciem aksjologii jest pojęcie wartości. Kozłowski R. Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka, Silva Rerum, Poznań 2020, ISBN 978-83-66353-29-9 D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Prawa człowieka, Silva Rerum, Poznań 2018; 978-83-65697-45-5 Aksjologiczne orientacje w pedagogice Kazimierz Dolny, 27-29 maja 2013 roku ... tów: 1. wychowywać człowieka, który jest nastawiony na wartości prag- ... dzonych w inspiracji filozoficznej. Filozofia jest ważną nauką pomocniczą dla pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki ogólnej. To z niej wyłoniła się peda- Orientacja Książki - porównanie cen w sklepach internetowych. Polecamy Myśl i bogać się. Orientacja na cel - Greg S. Reid, Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka, Geniusz w rodzinie Część 2...