Najlepsza darmowa biblioteka online

Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-11-05
ROZMIAR NA PLIK: 10,82
ISBN: 9788366353572
JĘZYK: Polskie
AUTOR: praca zbiorowa
CENA: GRATIS

Najlepsze Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne pdf, które znajdziesz tutaj

Opis:

Współcześnie problematyka bezpieczeństwa podejmowana i opisywana jest według wielu kryteriów. Bezpieczeństwo dzielimy i rozpatrujemy według kryterium podmiotowego, przedmiotowego, przestrzennego, czasu, sposobu organizowania, znaczenia, składników oraz obszaru organizacji.W literaturze przedmiotu najczęściej stosuje się podział bezpieczeństwa na podmiotowe i przedmiotowe. Zbiór bezpieczeństwa podmiotowego i bezpieczeństwa przedmiotowego ulega przeobrażeniom i ewoluuje w wyniku współczesnych wyzwań i zagrożeń światowego bezpieczeństwa.Koniec zimnej wojny stał się źródłem płynnego przejścia od warunków świata dwubiegunowego do świata wielobiegunowego. Multilateralizm, który zdominował stosunki międzynarodowe w XXI w., stał się przyczynkiem dla analiz szans, wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym, dotychczas marginalizowanych poprzez dychotomię bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa narodowego. Dostrzeżenie wagi bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym zostało mocno podkreślone w niniejszej monografii.Wielobiegunowość stosunków międzynarodowych, procesy globalizacyjne, rozwój nowoczesnych technologii i era społeczeństwa informacji doprowadziły do przeobrażeń bezpieczeństwa również w ujęciu przedmiotowym. Dynamika otaczającego świata sprawia, że wskazywanych jest coraz więcej przedmiotowych sektorów bezpieczeństwa, które wymagają opisu i wyjaśnienia.Wstęp, dr Mateusz Ziętarski

...Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne - opis książki:Współcześnie problematyka bezpieczeństwa podejmowana i opisywana jest według wielu kryteriów ... Polityka wschodnia Unii Europejskiej. Zarys problemu ... ... . Bezpieczeństwo dzielimy i rozpatrujemy według kryterium podmiotowego,... Mimo zarzutów o sprzyjanie Moskwie administracja Trumpa pozytywnie odpowiadała na obawy państw Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa. Trump nie tylko zrealizował ... Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej, , 46,8 zł. Współcześnie problematyka bezpieczeństwa podejmowana i opisywana ... Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej ... ... . Trump nie tylko zrealizował ... Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej, , 46,8 zł. Współcześnie problematyka bezpieczeństwa podejmowana i opisywana jest według wielu kryteriów. Bezpieczeństwo dzielimy i rozpatrujemy według kryterium , Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej, Księgarnia PWN Wrocław zaprasza Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk. Studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi ... Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne. Książka. Wydawnictwo: Silva Rerum; Kategoria: ... [13] M. Lasoń, Ewolucja Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. E. Cziomera, Kraków 2008, s. 335. Zobacz także Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych podmiotów powiązanych w Unii Europejskiej i Polsce Bezpieczeństwo ekonomiczne - pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa.Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauką o polityce oraz nauką o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Zakończona 2020-05-28. Działalność zogniskowana wokół transgranicznej przestępczości zorganizowanej szacowana jest na poziomie 5-20% rocznego PKB, a zyski z nielegalnych działań determinują coraz groźniejsze zjawiska przestępczości. Jednak transgraniczne zagrożenia nie występują tylko w aspekcie przestępczości zorganizowanej, obejmują szerokie... Warsaw Institute - polski think tank założony w 2014 roku w formie fundacji, zajmujący się geopolityką.Główne obszary badawcze to: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, energetyka, historia, kultura i wszelkie kwestie kluczowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.. Działalność Warsaw Institute skupia się na usprawnianiu procesów politycznych i decyzyjnych poprzez ... Sesja „Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu wyzwań politycznych i gospodarczych" (relacja) Styczeń 25, 2019 ... A tak staramy się być partnerem gospodarczym i w kategoriach bezpieczeństwa. ... że Serbia obecnie jest uważana za jedno z najbardziej prorosyjskich państw w Europie: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. KWESTIE SPOŁECZNE, EKONOMICZNE, POLITYCZNE I MILITARNE - AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA". Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych z. a. grożeń Wstęp 9 . Wstęp. Procesy zachodzące w Europie i świecie, szczególnie w ostatnich la-tach, prowadzą do sytuacji, w której następują przeobrażenia społeczno-polityczne, ekonomiczno-gospodarcze i militarne otrudnych do przewi-dzenia skutkach. Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Kamil Sobczyk Potrzeba współpracy energetycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej mogłaby wydawać się oczywista. Nie była jednak taka, aż do wybuchu ukra-ińsko-rosyjskiego konfl iktu gazowego w styczniu 2009 r. Kryzys ten stanowił Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państwa subregionu Europy Środkowej i Wschodniej Państwa bałtyckie Kubaczyk Tadeusz, Piotrowski Sławomir, Żyła Marek Oprawa miękka ISBN: 978-83-752-3695-8 Zapewnia profesjonalną realizację zamówień dla bibliotek, firm i instytucji z możliwością dostarczenia pod wskazany adres. Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze). Prowadzi także sprzedaż wysyłkową. Zamówienia można składać przez internet. Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej : kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne / redakcja naukowa Mateusz Ziętarski.-[Wydanie I].-Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2020.-220, [1] strona : ilustracje ; 24 cm. Europie Środkowej i Europie Środkowo-Wsch...