Najlepsza darmowa biblioteka online

Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2015-06-19
ROZMIAR NA PLIK: 11,19
ISBN: 9788375615067
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Maria Aluchna
CENA: GRATIS

Tutaj znajdziesz książkę Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa pdf

Opis:

Książka stanowi kompletne i bardzo rzetelne studium, podejmujące próbę identyfikacji związków i zależności między strukturą własności a ładem korporacyjnym na poziomie systemów, na poziomie rynków i instytucji oraz na poziomie przedsiębiorstwa. Ta wieloaspektowość ujęcia badanego zagadnienia istotnie podnosi wartość recenzowanej książki. (...)Książka prof. M. Aluchny stanowi dojrzałe i oryginalne opracowanie naukowe, pozwalające na poznanie związków i zależności między strukturą własności a wybranymi elementami systemu politycznego, społecznego i prawnego, w tym również czynników sprzyjających wykształceniu się określonych form akcjonariatu. (...)Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i ujęciu zróżnicowanych perspektyw teoretycznych wywodzących się z nauk ekonomicznych, politycznych, prawa oraz socjologicznych, książka przyczynia się do poprawy zrozumienia procesu kształtowania się struktur własności przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych przez Autorkę analiz wskazują na odgrywanie w nim istotnej roli procesów politycznych, prawnych i społeczno-ekonomicznych (z recenzji prof. ALK dr hab. Izabeli Koładkiewicz, kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego).Dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH - profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego (struktura własności, funkcjonowanie rady, przejrzystość), społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania strategicznego i grup kapitałowych. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst (Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Columbia University) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prowadzi zajęcia z Nadzoru korporacyjnego i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania, ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych i MBA oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), European Academy of Management (EURAM), Academy of International Business (AIB), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Prof. Aluchna jest członkiem kolegiów redakcyjnych w czasopismach "Journal of Knowledge Globalization", "European Journal of Economics and Management", "Przegląd Organizacji" oraz "e-Mentor". Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College oraz Universidad Internacional de Cataluna. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy

...na poziomie rynków i instytucji oraz na poziomie przedsiębiorstwa ... Własność a corporate governance - Maria Aluchna (Książka ... ... . turę własności korporacji oraz system finansowy, mają unikalne zestawy zasad 1 R. La Porta, ... li wzięto pod uwagę m.in. koncepcję samego przedsiębiorstwa, znaczenie rynku akcji w gospodarce krajowej, aktywność rynku kontroli nad spółkami, koncentra- ... Czynniki wpływające na zmiany zachodzące w systemach corporate governance ... Własność a corporate governance Systemy, rynki, przedsiębio ... Własność a corporate governance. Systemy, rynki ... ... ... Własność a corporate governance Systemy, rynki, przedsiębiorstwa | Aluchna Maria | Poltext. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl. Książka Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa - Maria Aluchna Książka stanowi kompletne i bardzo rzetelne studium, podejmujące próbę identyfikacji związków i zależności między strukturą własności a ładem korporacyjnym na poziomie systemów, na poziomie... Poltext Książki - Prawo, ekonomia, biznes - Ekonomia, biznes - przeczytaj opinie, kupuj ... Własność a corporate governance, Systemy, rynki, przedsiębiorstwa - opis produktu: Książka stanowi kompletne i bardzo rzetelne studium, podejmujące próbę identyfikacji związków i zależności między strukturą własności a ładem korporacyjnym na poziomie systemów, na poziomie rynków i instytucji oraz na poziomie przedsiębiorstwa. Własność a corporate governance (Dr hab Maria Aluchna). ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 5,99 zł Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź > Informacje o WŁASNOŚĆ A CORPORATE GOVERNANCE. SYSTEMY, - 6994616628 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2018-10-03 - cena 45,39 zł Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i ujęciu zróżnicowanych perspektyw teoretycznych wywodzących się z nauk ekonomicznych, politycznych, prawa oraz socjologicznych, książka przyczynia się do poprawy zrozumienia procesu kształtowania się struktur własności przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych przez Autorkę analiz wskazują na odgrywanie w nim istotnej roli przez procesy ... Nadzór korporacyjny (ang. Corporate Governance) - system kontroli oraz nadzoru nad korporacją, na który składa się zestaw mechanizmów kontrolnych i motywacyjnych, które są realizowane przez hierarchie organizacyjne, rynki, instytucje, przepisy prawne i praktykę gospodarczą. Celem nadzoru korporacyjnego jest zwiększenie efektywności funkcjonowania spółki za pomocą kreowania ... Aluchna M., Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Warszawa 2015. ... Finansowanie corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych, Warszawa 2016. Zacharzewski K., Etyki deontologiczne. ... Wskutek znaczącej reformy polskiego rynku kapitałowego, jaką jest wprowadzenie z dniem 1.07.2019 r. obligatoryjnej ... rate governance. W drugiej części pokazano rolę corporate governance w procesie kreowa-nia wartości przedsiębiorstwa. Słowa kluczowe: corporate governance, wartość, interesariusz. 1. Wstęp Corporate governance jest terminem stosunkowo młodym na polskim rynku kapita-łowym. Corporate governance covers with its scope a set of internal and external mechanisms forming the system of supervision and control in a co...