Najlepsza darmowa biblioteka online

Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2019-12-23
ROZMIAR NA PLIK: 12,54
ISBN: 9788381871648
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Dariusz Strzelec
CENA: GRATIS

Miłego czytania Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów Dariusz Strzelec epub książki za darmo

Opis:

Celem opracowania jest przedstawienie instytucji wznowienia postępowania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której jako podstawa jej uruchomienia wskazywane są nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody (art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Ta podstawa wznowienia postępowania ma duże znaczenie praktyczne i zdaje się być jedną z częściej wykorzystywanych, a jak pokazują doświadczenia, budzi wiele wątpliwości. Dokonując analizy omawianej instytucji, autor wskazuje kluczowe problemy, które powstają na gruncie obowiązujących przepisów – zarówno gdy chodzi o podstawy wznowienia, jak i w obrębie samej procedury. Przedstawia, w jaki sposób sądy administracyjne radzą sobie z tymi problemami, a jednocześnie formułuje pewne wskazówki co do tego, jak należałoby się odnosić do powstających wątpliwości, zwłaszcza w zakresie poddanej szczególnej analizie podstawy wznowienia postępowania. Pozwoli to czytelnikom na rozważenie, czy kształt aktualnie obowiązujących unormowań dotyczących wznowienia postępowania podatkowego jest optymalny.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów zajmujących się prawem podatkowym, którzy reprezentują podatnika w trakcie postępowania, a także dla sędziów sądów administracyjnych oraz pracowników aparatu skarbowego.

...ostępowanie, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał ... Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego - wzór z ... ... ... Podstawą do wznowienia postępowania jest ujawnienie tylko takich nowych okoliczności faktycznych lub dowodów, które są istotne dla sprawy. Te nowe fakty czy dowody muszą istnieć w dniu ... § 1. Organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 243 postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i decyzja o odmowie wznowienia § 2 wydaje decyzję, w której: 1) uchyla w całości lub w części decyzję ... Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych ... ... . 243 postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i decyzja o odmowie wznowienia § 2 wydaje decyzję, w której: 1) uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek określonych w art. 240 przesłanki wznowienia postępowania § 1, i w tym zakresie orzeka co do ... w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów Celem opracowania jest przedstawienie instytucji wznowienia postępowania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której jako podstawa jej uruchomienia wskazywane są nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody (art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Celem opracowania jest przedstawienie instytucji wznowienia postępowania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której jako podstawa jej uruchomienia wskazywane są nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody (art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji pod Kup teraz. Cena 121,59 zł. Książka w kategorii Literatura. 308 stron. Premiera: 2020-01-13. Księgarnia internetowa merlin.pl Celem opracowania jest przedstawienie instytucji wznowienia postępowania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której jako podstawa jej uruchomienia wskazywane są nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody (art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Ta podstawa wznowienia postępowania ma duże znaczenie praktyczne i zdaje się być jedną z częściej wykorzystywanych, a ... Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów. Celem opracowania jest przedstawienie instytucji wznowienia postępowania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której jako podstawa jej uruchomienia wskazywane są nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody (art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Wznowienie postępowania to jeden z tzw. nadzwyczajnych trybów postępowania podatkowego, w którym dochodzi do weryfikacji ostatecznej decyzji wydanej przez organ podatkowy.Nawet jeśli postępowanie podatkowe zostało zakończone, podatnik ma szansę na zmianę ostatecznej decyzji wydanej w zakończonej sprawie. Ten tryb znajduje zastosowanie w odniesieniu do decyzji ostatecznych, które ... W okolicznościach takich można wznowić postępowanie także w przypadku gdy postępowanie przed sądem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa. Chodzi na przykład o przedawnienie ścigania przestępstwa lub wydania orzeczenia w takiej sprawie. WYROK WSA. Celem opracowania jest przedstawienie instytucji wznowienia postępowania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której jako podstawa jej uruchomienia wskazywane są nowe ...