Najlepsza darmowa biblioteka online

System prawnofinansowy Unii Europejskiej

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2017-01-30
ROZMIAR NA PLIK: 3,76
ISBN: 9788380928886
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Damian Cyman
CENA: GRATIS

Najlepsze System prawnofinansowy Unii Europejskiej pdf, które znajdziesz tutaj

Opis:

Książka jest pierwszą na rynku publikacją, w której przedstawiono kluczowe instytucje prawa finansowego Unii Europejskiej oraz ich ujęcie w ramach systemu prawnofinansowego UE. Wyjaśniono także jego aspekty doktrynalne, instytucjonalne oraz materialne. Oddziaływanie UE na prawo finansowe państw członkowskich odnosi się obecnie w zasadniczej mierze do zapewnienia większej stabilności fiskalnej i finansowej wewnętrznego rynku finansowego. Dlatego istotne dla zrozumienia funkcjonowania tego systemu jest kompleksowe przedstawienie tworzących go instytucji prawnych. Autorzy szeroko analizują poszczególne elementy systemu prawnofinansowego UE i przedstawiają aktualne problemy związane z regulacją i praktyką działania UE w sferze walutowej, instytucji finansowych, budżetu, stabilności fiskalnej, polityki regionalnej, prawa podatkowego, jednolitego rynku finansowego, prawa celnego oraz postępowania antydumpingowego i antysubsydyjnego.Adresaci: Publikacja jest skierowana przede wszystkim do instytucji oraz osób implementujących i stosujących prawo finansowe Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza pracowników organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego, legislatorów i regulatorów oraz sędziów. Książka zainteresuje ponadto pracowników naukowych specjalizujących się w prawie finansowym, bankowym, rynku finansowego, podatkowym, gospodarczym, europejskim, a także prawników i praktyków zajmujących się pozyskiwaniem środków finansowych z UE i kontrolujących ich wykorzystanie. Będzie również przydatna studentom i doktorantom prawa, administracji, europeistyki, finansów, ekonomii oraz zarządzania.Monografia jest rezultatem pracy zespołu nauczycieli akademickich będących współpracownikami i uczniami profesora Andrzeja Drwiłło."System prawnofinansowy Unii Europejskiej jest pracą przygotowaną przez uznanych przedstawicieli nauki prawa finansowego mających jednocześnie bogate doświadczenia w praktycznym stosowaniu prawa (...). Zespół Autorów, reprezentujących tak szeroki zakres zainteresowań naukowych i specjalizujących się w poszczególnych, specyficznych obszarach badawczych obejmujących unijne prawo finansowe, gwarantuje wysoki merytoryczny poziom opracowania o istotnych walorach naukowych. Należy podkreślić, że jest to opracowanie kompleksowe i jednocześnie wielowątkowe. W pracy zbiorowej przedstawiono wyczerpująco wszystkie węzłowe zagadnienia związane z tytułowym problemem systemu prawnofinansowego. Wyodrębniono jednocześnie wszystkie istotne działy tworzące unijne prawo finansowe, tzn. unijne prawo budżetowe, unijne prawo walutowe, unijne prawo podatkowe, unijne prawo bankowe, unijne prawo rynku kapitałowego, unijne prawo ubezpieczeniowe oraz unijne prawo celne. Recenzowane opracowanie jest rzetelne, a w poszczególnych rozdziałach uwzględniono obowiązujący stan prawny oraz główne kierunki jego ewolucji w zakresie tytułowego problemu analizowanego przez Autorów. Kompleksowy charakter opracowania, jego przejrzystość oraz prezentowanie trudnych zagadnień w sposób przystępny to istotne walory recenzowanej pracy zbiorowej". Prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

...ski ️ Zamów online w Księgarni Medycznej PZWL Ebook System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Anna Reiwer-Kaliszewska, Anna Jurkowska-Zeidler ... System prawnofinansowy Unii Europejskiej ebook pdf,mobi ... ... . EPUB,PDF. Kup teraz do -50%! Książka jest pierwszą na rynku publikacją, w której przedstawiono kluczowe instytucje prawa finansowego Unii Europejskiej oraz ich ujęcie w ramach systemu prawnofinansowego UE. Wyjaśniono także jego aspekty doktrynalne, instytucjonalne oraz materialne. Oddziaływanie UE na prawo finansowe państw członkowskich odnosi się obecnie w zasadniczej mierze do zapewnienia większej ... System prawno ... System prawnofinansowy Unii Europejskiej ... ... . Oddziaływanie UE na prawo finansowe państw członkowskich odnosi się obecnie w zasadniczej mierze do zapewnienia większej ... System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Małgorzata Wróblewska, Anna Dobaczewska, Dorota Maśniak, Anna Jurkowska-Zeidler, Damian Cyman, Andrzej Drwiłło, Rafał Mroczkowski, Tomasz Sowiński, Przemysław Panfil, Edward Juchniewicz, Anna Reiwer-Kaliszewska, Małgorzata Stwoł, 115,2 zł. Książka jest pierwszą na rynku publikacją, w której przedstawiono kluczowe instytucje prawa ... Książka jest pierwszą na rynku publikacją, w której przedstawiono kluczowe instytucje prawa finansowego Unii Europejskiej oraz ich ujęcie w ramach systemu prawnofinansowego UE. Wyjaśniono także jego aspekty doktrynalne, ... System prawnofinansowy Unii Europejskiej | | KSIĄŻKI \ Podręczniki akademickie \ Prawo | Hurtownia książek, artykułów papierniczych i zabawek Potwierdzenie numeru VAT (VIES) Due to specific upgrade works executed, the VIES on the Web application may not be accessible at all times during the following timeslot 02/03/2021 20:00 CET - 02/03/2021 22:00 CET. Apologies for any inconvenience. Unia Europejska, UE - gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich.Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht - jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw ... System Prawa Unii Europejskiej ze względu na obszerność omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień - będzie przedmiotem analizy 16 tomów. Redaktorem naczelnym serii jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel, nauczyciel akademicki, sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2011-2017 sędzia Trybunału Konstytucyjnego ......