Najlepsza darmowa biblioteka online

Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2018-11-23
ROZMIAR NA PLIK: 11,34
ISBN: 9788381245494
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Stanisław Zabłocki
CENA: GRATIS

Najlepsze Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296 pdf, które znajdziesz tutaj

Opis:

Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ kwestie te powodują najwięcej trudności interpretacyjnych. Autor szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec których zajął jednoznaczne stanowisko, a wywód poparł argumentami przytaczanymi w doktrynie i judykaturze.Publikacja zawiera również szczegółowe omówienie ostatnich zmian do kodeksu, w tym dotyczących m.in.:możliwości zabezpieczenia wykonania przepadku przedsiębiorstwa również na mieniu osoby fizycznej; dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych w przypadku nowych przestępstw; możliwości zwrócenia się sądu lub prokuratury do właściwego naczelnego organu administracji rządowej o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy; obowiązku uzyskiwania informacji z centralnej ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję, dotyczących oskarżonego w postępowaniu w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym.

...r szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec których zajął ... Kodeks postępowania karnego - Ryszard A. Stefański ... ... ... Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ kwestie te powodują najwięcej trudności interpretacyjnych. Autor szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec których zajął... Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki p ... Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do art. 167 ... ... ... Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ kwestie te powodują najwięcej trudności interpretacyjnych. Autor szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec których zajął... Komentarz (2013), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016 (2016). ... Kupiłam "Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II" do swojej biblioteczki prawniczej i właśnie kończę czytanie drugiego tomu. Uważam, że jest to pozycja warta zakupu, gdyż bardzo szczegółowo analizuje przepisy prawa karnego, rozwiewa ... Kodeks postępowania karnego. Tom 2. Komentarz do art. 167-296 - Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących... - ISBN: 978-83-8124-549-4 Opis: Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do art. 167-296 - Stefański Ryszard, Zabłocki Stanisław Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ ... Komentarz do całego Kodeksu postępowania karnego z udziałem sędziów obejmujący ponad 3500 stron jasnej i praktycznej wykładni przepisów KPK oraz wszechstronnego, aczkolwiek syntetycznego wyjaśnienia problemów wynikających z potrzeb praktyki z szerokim odwołaniem do orzecznictwa SN, sądów apelacyjnych oraz doktryny prawa. Pierwsze wydanie komentarza do KPK uwzględnia zmiany ... Kodeks postępowania karnego Tom II Komentarz do art. 167-296 tom ii art. 167-296 Ryszard A. Stefański − profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie; redaktor naczelny czasopisma „Ius Novum"; autor Książka Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do art. 167-296, pochodzi z wydawnictwa Wolters Kluwer. Autorami książki są Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki. Należy do gatunków: nauki społeczne, prawo, karne, kodeksy. Książka Kodeks postępowania karnego liczy 1280 stron. Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1 - 682. Dariusz Drajewicz. 404,10 zł 449,00 zł . Kodeks sp...